• Privatumo politika

  PRIVATUMO POLITIKA
  Jūsų apsilankymas mūsų privatumo politikos skiltyje parodo, kad rūpinatės savo privataus gyvenimo apsauga, vadovaudamiesi aukščiausiomis pagarbos žmogui vertybėmis ir siekdami užtikrinti geriausią ir saugiausią patirtį lankantis mūsų svetainėje, žemiau išsamiai aprašome, kaip saugome Jūsų privatumą.

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Privatumo politika siekiama:
  1.1. apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimosi;
  1.2. apibrėžti mūsų, kaip duomenų valdytojo, įsipareigojimus valdant Jūsų asmens duomenis;
  1.3. nurodyti, kokie asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus;
  1.4. informuoti Jus, kaip duomenų subjektą, apie turimas teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.
  2. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:
  2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
  2.2 Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
  2.3. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.
  3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą.

  DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

  4. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Idėjos partneriai“, įmonės kodas 304375463, buveinės adresas Vokiečių g. 5-14, Vilnius (toliau – UAB „Idėjos partneriai“).
  5. UAB „Idėjos partneriai“ kontaktiniai duomenys su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais – Agneta Kleizienė. Pasinaudojus šiais kontaktiniais duomenimis ar kreipiantis UAB „Idėjos partneriai“ buveinės adresu, galima užduoti klausimų apie asmens duomenų tvarkymą. Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galima pateikti remiantis 10.1 punktu.
  6. UAB „Idėjos partneriai“ kontaktiniai duomenys informavimui apie galimus duomenų apsaugos pažeidimus: info@molecule.lt

  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR TERMINAI

  7. Su UAB „Idėjos partneriai“ tvarkomų asmens duomenų kategorijomis, tikslais ir teisiniais tvarkymo pagrindais galite susipažinti perskaitę žemiau išdėstytą informaciją.

  7.1. Jūsų paskyra (registracija ir administravimas)

  Duomenų kategorijosVardas, pavardė, el. paštas, telefonas, slaptažodis (šifruotas), prekių sąrašas (prekės, kaina, data), veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (prisijungimo informacija, pavyzdžiui, kada paskutinį kartą prisijungėte;), lojalumo kortelės duomenys, nurodyti 7.2 p. (jei registravote kortelę), informacija, kurią pateikiate užsisakydami tiesioginę rinkodarą, nurodyta 7.2 p. arba 7.4. punkte (jei ją užsisakėte), elektroninių laiškų duomenys, pavyzdžiui, kai prašote priminti pamirštą slaptažodį.
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas, kuris laikomas gautu, kai aktyvuojate paskyrą.
  Duomenų tvarkymo terminasVisą laikotarpį, kol Jūs naudojatės paskyra. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

  Jūs turite teisę susikurti paskyrą mūsų interneto svetainėje. Šiuo atveju, tvarkysime Jūsų duomenis, siekdami suteikti Jums galimybę ją susikurti tam, kad galėtumėte pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis paslaugomis, turėdami tikslą administruoti ir prižiūrėti paskyrą, taip pat, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, praneštume apie paskyros sąlygų pasikeitimus (privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius, pan.) ar su Jumis susisiektume kitais atvejais, pavyzdžiui, jei pamiršote atsiimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.
  Norėdami susikurti paskyrą, turite sutikti su terminais ir sąlygomis bei pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, sukurti paskyros negalėsite.
  Registruodami paskyrą, patvirtinate, kad esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, o nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Labai svarbu, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

  7.2. Lojalumo programos narystė (lojalumo kortelė)

  Duomenų kategorijosVardas, pavardė, gimimo data, el. paštas, telefonas, kortelės numeris, pirkimų istorija panaudojant kortelę (pirkimo data ir laikas, kvito numeris, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, bendra pirkinių kaina).
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas
  Duomenų tvarkymo terminasVisą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate lojalumo programoje. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

  Pagal Jūsų suteiktus duomenis mes lojalumo sistemoje sukuriame unikalią lojalumo programos dalyvio paskyrą, kuri užtikrina Jūsų dalyvavimą lojalumo programoje, programos privalumų Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą programos taisyklėse ir (ar) šioje politikoje numatytomis sąlygomis.
  Gautus duomenis naudojame, kad pagamintume Jūsų asmeninę kortelę, atpažintume Jus, kai pateikiate užklausas, sudarytume sąlygas naudotis nuolaidomis ir kitais kortelės pasiūlymais, praneštume apie narystės sąlygas (privatumo politikos, terminų bei sąlygų pokyčius, pan.) ar su Jumis susisiektume kitais atvejais, pavyzdžiui, jei palikote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.
  Norėdami tapti lojalumo programos dalyviu, turite sutikti su terminais ir sąlygomis bei pateikti savo asmens duomenis. Jeigu nesutiksite su terminais bei sąlygomis ir nepateiksite asmens duomenų, sukurti paskyros negalėsite.
  Labai svarbu, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

  7.3. Tiesioginė rinkodara

  Duomenų kategorijos Jei susikūrėte paskyrą: vardas, pavardė, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada, kiek kartų jis buvo perskaitytas (atvertas), ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami), mėgstamų prekių sąrašas, papildomai Jūsų pasirinkimu: lytis, vaikai, miestas, kalba.
  Jei paskyros nesukūrėte: vardas, pavardė, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada, kiek kartų jis buvo perskaitytas (atvertas), ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).
  Jei dalyvaujate lojalumo programoje: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, vaikai, kalba, pirkimų istorija panaudojant kortelę, kortelės numeris, mėgstamų prekių sąrašas, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada, kiek kartų jis buvo perskaitytas (atvertas), ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasGavę Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome asmens duomenis, o remdamiesi mūsų teisėtu interesu atrinkti ir pasiūlyti būtent Jūsų poreikius atitinkančias prekes ir paslaugas, vykdome profiliavimą.
  Duomenų tvarkymo terminasKol galioja Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

  Siųsti Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją. Jeigu pildydami registracijos anketą Jūs sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas, tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums pasiūlymus ir informaciją, pavyzdžiui, bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie teikiamus pasiūlymus, nuolaidas ar išpardavimus arba teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir pan. Tai darome, nes mums svarbu pritaikyti pasiūlymus Jūsų poreikiams.
  Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada, kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote).
  Be to, jeigu susikūrėte paskyrą ir savo pasirinkimu pateikėte papildomus duomenis, remdamiesi profiliavimu, siunčiame specialiai Jums atrinktus prekių ir paslaugų pasiūlymus, t. y. pagal amžių, lytį, vaikus, mėgstamų prekių sąrašą. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų galite paskyroje, spustelėję atsisakymo nuorodą laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.
  Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams, Jūs patvirtinate, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 18 metų.

  7.4. Stebėjimas vaizdo kameromis

  Duomenų kategorijosVaizdas ir kiti į kameras patenkantys asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasĮmonės turto, informacijos, darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumas, taip pat siekis užkirsti kelią, kontroliuoti bei atskleisti neteisėtas veikas ir užtikrinti veiksmingą tokių atvejų tyrimą.
  Duomenų tvarkymo terminasVaizdo kamerų įrašai saugomi ne ilgiau kaip 25 dienas, išskyrus atvejus, kai įraše užfiksuota informacija, reikalinga kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba reikalinga tyrimui. Tokiais atvejais vaizdo įrašai gali būti saugomi tokį laikotarpį, kokio reikia minėtiems tikslams pasiekti, ir nedelsiant sunaikinti, kai jų nebereikia.

  Siekdami užtikrinti įmonės turto, informacijos, mūsų darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, parduotuvėse vykdome vaizdo stebėjimą. Dėl vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo, negalime garantuoti, kad galėsite patekti į patalpas nepateikdami šio pobūdžio asmens duomenų, nepatekdami į į vaizdo kamerų stebėjimo lauką.
  Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų asmenį.

  7.5. Įdarbinimas

  Duomenų kategorijosVardas, pavardė, kontaktinė informacija (el. paštas ir telefono numeris), adresas, darbo istorija (patirtis), išsilavinimas (įskaitant mokomuosius kursus ir sertifikatus), kalbų mokėjimas ir jų lygis, atlyginimo lūkesčiai, rekomendacijos ar kontaktinė informacija rekomendacijoms gauti, nuotrauka (neprivaloma), kiti duomenys, susiję su Jūsų paraiška (pvz., pokalbio dėl darbo data, pastabos, pranešimai), susirašinėjimo turinys, pageidaujamas darbas ir (arba) darbo valandos)
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas, atsiliepdami į darbo pasiūlymų skelbimus, sutinkate, jog bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte savo gyvenimo aprašyme ir motyvaciniame laiške
  Duomenų tvarkymo terminasNe ilgesnis kaip 3 mėnesiai po įdarbinimo vietos, į kurią pretendavote, užėmimo. Jei sutikote dalyvauti įdarbinimo procese į kitą laisvą darbo vietą, Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau kaip 1 metus nuo gauto sutikimo.

  Pretenduodami į pareigas ir pateikdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką, pateikiate mums savo asmens duomenis. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami administruoti įdarbinimo procesą. Duomenys yra tvarkomi, siekiant įvertinti Jūsų tinkamumą pareigoms. Aplikavimas į tam tikras pareigas yra savanoriškas, todėl galite pasirinkti, kokius asmens duomenis pageidaujate pateikti ir kokia apimtimi. Kartu informuojame, kad Jums pasirinkus neteikti savo asmens duomenų, įdarbinimo procese dalyvauti negalėsite. Jūsų asmens duomenys bus saugomi popieriniu ir skaitmeniniu formatais.
  Aplikuoti į darbo vietą galite tik tuo atveju, jeigu Jums yra ne mažiau kaip 18 metų.

  7.6. Užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

  Duomenų kategorijosVardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefonas, skundo ar kitos užklausos aprašymas, aplinkybės, taip pat dokumentai, patvirtinantys skundą, reikalavimas ar atsiliepimas ir pan., lojalumo kortelės numeris, pirkimo istorija.
  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasPareiga nagrinėti ir atsakyti į vartotojų skundus ar užklausas vykdymas, taip pat teisėtas interesas vertinti Jūsų atsiliepimus, siekiant pagerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
  Duomenų tvarkymo terminasIki 12 mėnesių.

  Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate skundus, prašymus, paklausimus, pasiūlymus, pastabas, reikalavimus, atsiliepimus paštu, elektroniniu paštu ar kitais būdais kreipiatės į mus. Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų skundą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus.
  Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, paklausimas, pasiūlymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai.

  ATVEJAI IR TRETIEJI ASMENYS, KURIES ATSKLEIŽIAME JŪSŲ DUOMENIS

  8. Be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:
  8.1. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą, teikia mums su skundų ir kitų užklausų administravimu susijusias paslaugas. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
  8.2. Mes perduodame Jūsų asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, gavę jų prašymą, taip pat tada, kai duomenis teikti įpareigoja teisės aktai arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  9. Duomenis tvarkome naudodami šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdami į esamą privatumo riziką ir prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

  JŪSŲ TURIMOS TEISĖS PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS

  10. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:
  10.1. Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
  10.2. Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
  10.3. Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
  10.4. Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  10.5. Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi mūsų teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
  10.6. Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
  10.7. Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
  10.8. Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas minėto Reglamento pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.
  Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.
  Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  11. Mes turime teisę keisti ir papildyti privatumo politiką, taip pat sudaryti sąlygas su ja susipažinti, ją paskelbti interneto svetainėje.
  12. Nuolat peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija galioja nuo 2019 m. vasario 1 d.

  preloader